Kopie - test formuláře

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR! Opravňuje k výuce první pomoci na všech stupních vzdělávání! Vhodný pro budoucí lektory první pomoci, s různým typem zaměření (BOZP pracovníky, vedoucí oddílů, instruktory, trenéry,  zdravotníky, učitele autoškol i laické zájemce různých odvětví).  Absolventi získají certifikát s neomezenou platností a doložkou k diplomu!

Délka kurzu (hod)
Podzim / zima
Cena (Kč)

Popis kurzu:

Rekvalifikační kurz ČLEN / ČLENKA PRVNÍ POMOCI (dříve instruktor nebo školitel první pomoci) je akreditován MŠMT ČR. Absolventi získávají široké spektrum kompetencí, potřebných pro svou oblast působení.

Uplatnění absolventů kurzu ČPP:

  • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy na všech stupních vzdělávání!
  • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole!
  • Instruktor / školitel kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru!
  • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci – na pracovišti!
  • Zdravotník zotavovacích akcí!
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích!
  • Zdravotník na sportovních akcích!

Účastníci se naučí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Získají znalosti o automatizované externí defibrilaci a použití AED (automatického externího defibrilátoru). Osvojí si orientaci v akutních stavech a vybraných onemocněních. Učí se organizaci a poskytování první pomoci na společensko-kulturních a sportovních akcích. Dále absolvují bloky, které je připravují na práci zdravotníka zotavovacích akcí a lektora první pomoci na různých úrovních vzdělávání (firmy, instituce, ZŠ, SŠ). Dle platné legislativy jsou nápomocni s organizováním a přípravou první pomoci na pracovišti (lékárničky, traumatologické plány, školení pracovníků apod.). 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá každý absolvent rekvalifikační certifikát s neomezenou platností. Není tedy povinen absolvovat další pravidelná doškolení. Je však doporučeno zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců. K tomuto účelu nabízíme REFRESHER COURSES pro INSTRUKTORY – ČLENY PRVNÍ POMOCI, info zde.

Organizace kurzu:

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, bez požadavku na předchozí vzdělání.

Průběh výuky:

Kurz je v délce 88 hodin prezenční výuky, rozdělených do 12 dnů. Vypisován bývá ve dvou variantách, víkendový běh nebo běh ve všedních dnech. Kurz je možné připravit i v individuálních termínech, po přihlášení alespoň 3 zájemců. V případě zájmu nás kontaktujte.

Závěrečná zkouška:

Ke zdárnému ukončení kurzu a získání certifikátu je nutno složit úspěšně závěrečnou zkoušku, která se skládá ze 3. částí (test, ústní zkoušení, praktická dovednost).

Termíny kurzu Staré Město u Uherského Hradiště:

Všední dny 2024

  9. 1. 2024 – od 9:00
10. 1. 2024 – od 9:00
11. 1. 2024 – od 9:00
17. 1. 2024 – od 9:00
18. 1. 2024 – od 9:00
23. 1. 2024 – od 9:00
24. 1. 2024 – od 9:00
25. 1. 2024 – od 9:00
29. 1. 2024 – od 9:00
30. 1. 2024 – od 9:00
31. 1. 2024 – od 9:00

Víkendy 2024
 

  9. 3. 2024 – od 9:00
10. 3. 2024 – od 9:00
23. 3. 2024 – od 9:00
24. 3. 2024 – od 9:00
13. 4. 2024 – od 9:00
14. 4. 2024 – od 9:00
27. 4. 2024 – od 9:00
28. 4. 2024 – od 9:00
11. 5. 2024 – od 9:00
12. 5. 2024 – od 9:00
18. 5. 2024 – od 9:00

 

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře nebo nás kontaktujte.

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021