Kurz první pomoci

Pro laickou veřejnost

Kurz první pomoci pro širokou veřejnost, plný praktických nácviků a simulací. Výukové metody, použitá literatura a materiální zabezpečení je plně v souladu s ERC GUIDELINES a platnými Standardy první pomoci. Absolventi obdrží bilingvální osvědčení. 

Délka kurzu (hod)
7. 10. od 13:00
Cena (Kč)

Popis kurzu:

Kurz první pomoci pro širokou veřejnost, vedený moderními a zážitkovými metodami. Účastníci se pomocí praktických nácviků a simulací naučí poskytovat první pomoc dle aktuálních doporučení. Ošetřují imitovaná poranění a řeší nejčastější akutní stavy, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Seznámí se také se správným výběrem a použitím zdravotnického materiálu, prací s lékárničkou a bezpečnostními pomůckami.

Probíraná témata zahrnují základní podporu životních funkcí, resuscitaci na digitálních modelech, resuscitaci s AED defibrilátorem, péči o člověka v bezvědomí. Vybrané urgentní stavy zahrnují ošetření imitovaných poranění, řešení vážného krvácení, výcvik první pomoci u dušení (na trenažerech), termický úraz (popálenina), poraní páteře a hlavy. Z vybraných akutních onemocnění se účastníci naučí první pomoc u epileptických křečí, komplikací diabetu, náhlé bolesti na hrudi a cévní mozkové příhody.

Naše výukové prostředky jsou unikátní, pomůcky pro výuku a poskytování první pomoci má k dispozici každý účastník. U nás máte jedinečnou možnost sáhnout si a reálně vyzkoušet vše co byste mohli v první pomoci potřebovat nebo se inspirovat pestrou škálou novinek ve zdravotnických prostředcích a materiálech.

V reakci na současné trendy ve vzdělávání v evropském kontextu, udělujeme absolventům bilingvální certifikát (osvědčení) o absolvovaném programu.

Organizace kurzu:

Délka kurzu:

Kurz je v délce 4 vyučovacích hodin.

Termíny kurzu Staré Město u Uherského Hradiště:

7. 10. 2024 od 13:00, učebna Altéře 430, 686 03 Staré Město 

Pro otevření individuální formy, je nutné přihlášení min. 4 osob.
 
Platba:
 
1990 Kč / osobu lze uhradit hotově v den zahájení nebo převodem na účet (informace na emailu)   
 
Výstupní osvědčení:
 
Bilingvální certifikát (osvědčení) o absolvovaném programu
 

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se prostřednictvím formuláře nebo nás kontaktujte.

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021