Předlékařská první pomoc

pro pracovníky v sociálních službách

Odborný kurz, akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, zaměřený na rizika pracovního prostředí sociálních služeb. Splňuje požadavky Zákoníku práce, je sestaven dle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady a aktuálních standardů PP. Absolventi obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR

Délka kurzu (hod)
Termíny po domluvě
Rok zahájení působnosti

Popis kurzu:

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH je odborný kurz akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV ČR). Určen pracovníkům působícím v přímé obslužné péči, péči o seniory, práci s osobami s různým druhem postižení a ostatním pracovníkům v uvedených odvětvích sociální péče (pečovatelé, zdravotníci, sociální pracovníci apod.). Bere zřetel na konkrétní požadavky pracovního prostředí poskytované služby (pobytová, ambulantní, terénní), jeho možná rizika, je plně v souladu s požadavky Zákoníku práce. Poskytuje pracovníkům potřebné návody, zásady, výstupní kompetence pro poskytnutí první pomoci v daném zařízení. Kurz je vedený zážitkovými metodami, interaktivními modelovými simulacemi, praktickými nácviky na digitálních modelech a výukových trenažerech. Nejedná se o statacikou přednášku, ale interaktivní výuku s reflektem na činnost pracovníků, vedoucí k získání potřebných kompetencí. Účastníci ošetřují imitovaná poranění, řeší nejčastější akutní stavy, se kterými se mohou na pracovišti setkat. Seznámí se také se správným použitím zdravotnického materiálu, prací s lékárničkou, bezpečnostními pomůckami. 

Obsah kurzu zahrnuje pravidla osobní bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek, přístupy ke zraněným. Výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení (ERC GUIDELINES), s ohledem na aktuální trendy v dané oblasti. Resuscitace je rozšířena o použití automatického externího defibrilátoru AED, popis přístroje, význam laické defibrilace, algoritmy CPR-AED. Urgentní stavy a akutní onemocnění jsou zastoupeny tématy, vycházejícími z rizik daného pracovního prostředí, např. dušení či zástava masívního krvácení, ošetření běžných ran, popálenin, poranění skeletu (spinální trauma, úraz hlavy), postup první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi, cévní mozkovou příhodou, epileptickým záchvatem, diabetickou komplikací.

Naše výukové prostředky jsou unikátní, pomůcky pro výuku a poskytování první pomoci má k dispozici každý účastník. U nás máte jedinečnou možnost sáhnout si a reálně vyzkoušet vše co byste mohli v první pomoci potřebovat nebo se inspirovat pestrou škálou novinek ve zdravotnických prostředcích a materiálech. 

Organizace kurzu:

Délka kurzu:

Kurz je v délce 8 hodin.

Termíny domlouváme individuálně, časově se snažíme přizpůsobit.

Školení lze připravit přímo u vás na pracovišti, což je nejčastější způsob realizace. 

Menší skupinu nebo jednotlivce lze proškolit také u nás v učebně. 

Certifikát:

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR a popisem programu.

Rovněž potvrdíme prezenci a případné školicí formuláře (záznamové protokoly).

Platba:

Dohodou / účtujeme za skupinu.
 
Dle požadavků vystavíme fakturu. 
 

zdravotni.kurzy@gmail.com

Rescue Training CZ

+420 777 642 021